Cropped 3070 france 2018 stud volunteer groupportrait

YFU Danmarks Jubilæumsscholarship

YFU Danmarks Jubilæumsscholarship er for unge (14-18 år) i Danmark, der ønsker at komme på udveksling med YFU Danmark i skoleåret 2022/2023 til udvalgte europæiske lande. Vi uddeler to scholarships á 20.000 kr., som tilskud til at dække programprisen på udvekslingsophold i ét af følgende lande:

Belgien, Flanderen
Belgien, Wallonien
Estland
Finland
Frankrig
Rumænien
Schweiz
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

Jubilæumsscholarshipsene vil blive tildelt to unge, hvor et scholarship potentielt kan være den økonomiske hjælp, der gør forskellen for, at de kan komme på udveksling. Du skal derudover være motiveret for udveksling samt kunne demonstrere, at du er interesseret i at være involveret i foreningsliv eller lokalsamfund.

Der kan læses nærmere om de enkelte lande og programpriser på udveksling.yfu.dk.


D. 29. november 2021 afholder vi et informationsmøde om udveksling, som vi ofte gør, men denne aften vil der være medlemmer af scholarshipudvalget tilstede, så man kan få svar på sine specfikke spørgsmål.

Tilmelding til infomøde

Hvor kommer scholarshippet fra?

YFU Danmarks Jubilæumsscholarship blev oprettet i forbindelse med YFU Danmarks 60-års jubilæum. Scholarshipsene er oprettet af dét overskud, som foreningens medlemmer donerede ved deres deltagelse i arrangementet.

Til fejringen af YFU Danmarks 60-års jubilæum mødte tidligere udvekslingsstudenter og værtsfamilier op, fordi de har et helt særligt forhold til den forening, som de har været en del af både mens de var afsted på udveksling, og efter at de kom hjem. Blandt gæsterne var medlemmer, der har været en del af YFU Danmark i alt fra 1 år til 5 år eller 10 år eller helt op til 55 år! Tidligere udvekslingsstudenter i alle aldre og med udvekslingsoplevelser fra mange forskellige lande, hyggede sig side om side og fejrede at være en del af YFU Danmark.

Det er netop dét YFU Danmark kan – vi giver så meget mere end en fantastisk udvekslingsoplevelse; vi giver et fællesskab af folk, der alle har oplevet dét, som udveksling kan gøre for et ungt menneske, og et fællesskab af folk, der i sammen vil arbejde for at føre dét videre, som vores forening står for!

Med jubilæumsscholarshipsene håber vi at kunne give to unge mulighed for at blive en del af YFU Danmark, som uden et jubilæumsscholarship ikke ville have mulighed for at tage på udveksling. Det vil blive prioriteret at uddele jubilæumsscholarshipsene til to unge mennesker, der vil være gode ambassadører for YFU Danmark, mens de er på udveksling, og som er interesseret i dét givende foreningsliv, som YFU Danmark tilbyder, når man vender hjem fra udveksling.

Cropped jubilæum logo t shirt

Hvad er udveksling?

Unge mennesker, der tager på udveksling med YFU Danmark, får en fantastisk læringsmulighed. Man går i skole og bor hos en frivillig værtsfamilie i et andet land og oplever landet og hverdagen gennem et helt almindeligt liv på lige fod med andre unge i det pågældende land. Du skal derfor være nysgerrig på at kende et andet lands kultur at kende. Du skal være nysgerrig på og åben over for at indgå i en familie med alt, hvad det indebærer.

Du vil møde helt nye fag, en ny måde at blive undervist og en ny vennegruppe. Du vil få en forståelse af et land og en lokal-kultur på en måde, som du aldrig ville kunne læse dig til. Du vil opnå en helt ny forståelse af kulturmøder, og du vil lære at tackle uvante situation. Du kommer samtidig til at lære dig selv og din egen kultur bedre at kende - en læring som du kan tage med dig og videreudvikle på for livet.

Cropped 1084 720 max

Hvad er YFU Danmarks foreningsliv?

YFU Danmark har et stærkt foreningsliv, der primært er sammensat af folk, der tidligere har været på udveksling med YFU Danmark, familier der har været værtsfamilier for studenter, der har været på udveksling i Danmark og forældre til børn, der har været på udveksling med YFU. Alle er velkomne i YFU Danmark, og der er plads til alle. YFUs aktiviteter er primært varetaget af foreningens frivillige medlemmer, som arrangerer alt fra møder for kommende udvekslingsstudenter og kontakt med studenter, der er på udveksling i Danmark til relevante kurser for de frivillige og sociale begivenheder og meget mere.

De frivillige kommer i alle aldre og fra alle landsdele. Fælles for os alle er, at vi har haft oplevelser med udveksling og forstår, hvad det betyder at have stået på egne ben i et nyt land. Oplevelser, der giver et helt særligt fællesskab.

Cropped 241479300 10227246677620756 1117592816082964461 n
YFUs tidligere udvekslingsstudenter gennem de sidste 60 år til jubilæumsfejring 28. aug 2021.

Hvordan søger man scholarshippet?

1) Udfyld standardformularen til optagelse på udvekslingsophold med YFU Danmark.


Formularen skal udfyldes af alle studenter, der skal på udveksling med YFU Danmark, og informationerne vil bl.a. blive brugt til at få dig optaget på program hos det land, du skal på udveksling til.
For det tilfælde, at du ikke får tildelt et Jubilæumsscholarship, vil du få mulighed for at gå videre med din ansøgning uden scholarship. Hvis du derimod måtte ønske at trække din ansøgning, er dette også muligt.

2) Skab din jubilæumsscholarshipansøgning og send den til scholarshipudvalget.


Udover udfyldelse af standardformularen, skal du indsende en skriftlig motiveret ansøgning. Du bør i ansøgningen komme ind på følgende:

  • Hvordan giver dette scholarship dig en mulighed, som du ellers ikke ville have?
  • Hvorfor du er en god ambassadør for YFU Danmark, mens du er på udveksling – en ambassadør, som vi ikke må gå glip af at have!
  • Fortæl os, hvordan du bidrager til foreningsliv eller til dit lokalsamfund - måske er du politisk aktiv, fodboldtræner, hjælper i lektie-caféen eller laver teater i klubben?

Vi modtager gerne bilag i form af video, kreative projekter, udtalelser mv., hvis du mener dette kan være med til give et billede af, hvem du er som person, og hvorfor du er den ideelle kandidat til jubilæumsscholarshippet. Din scholarshipansøgning skal sendes til scholarship@yfu.dk.


Udfyld ansøgning

Både standardformularen og jubilæumsscholarshipansøgningen skal være indsendt inden 1. januar 2022.

Vi vil herefter gennemgå de modtagne ansøgninger, og du vil herefter senest den 14. januar 2022 modtage svar på, om du er udvalgt til at deltage i et interview, hvor vi kan lære dig bedre at kende. Interviewet vil finde sted mellem den 17. og 28. januar 2022. YFU Danmarks jubilæumsscholarship vil derefter blive tildelt den 1. februar 2022.

Såfremt du har spørgsmål om YFU, om dét at være på udveksling, om ansøgningsprocessen eller noget helt fjerde, skal du være velkommen til at kontakte os på scholarship@yfu.dk .

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!